Wyrównanie stycznie do granicy na przykładzie okręgu i linii

Czy wiesz, że… ?

W modelowaniu powierzchniowym (ale też bryłowym), chcąc uzyskać gładkie połączenie należy użyć wyrównania stycznego lub krzywizny ciągłej.

styczne wyrównanie

Pokażę teraz na przykładzie ramy rowerowej, jaki wpływ na wynik ma sposób przygotowania wycięcia. Jeżeli w rurze okrągłej wycinasz fragment, który będzie połączony z innym fragmentem stycznie – to miejsce cięcia powinno w przybliżeniu przebiegać przez środek walca.

To rozwiązanie przedstawia rysunek po lewej stronie. Jeżeli szkic przesuniesz zbyt głęboko, czyli poza oś w prawo – wygenerowana styczność utworzy kopułę (A). Natomiast jeżeli cięcie będzie zbyt płytkie, czyli przesunięte poza oś w lewo, to powierzchnia będzie zapadnięta (B). styczne wyrównanie

Powyższy przykład został przerysowany, ale pokazuje poprawny sposób przygotowania powierzchni pod kątem płynnego połączenia.

styczne wyrównanie

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.