Składnia poleceń wyszukiwania plików i modeli

Czy wiesz, że… ?

Do wyszukiwania plików i modeli w aplikacjach SOLIDWORKS i SOLIDWORKS Explorer używany jest mechanizm Wyszukiwanie, które znajduje nazwy plików oraz ciągi tekstowe we wszystkich indeksowanych dokumentach. O ustawieniach indeksowania i ścieżek wyszukiwania przeczytasz tutaj>>>

Wyniki wyszukiwania uwzględniają:

  • Podgląd
  • Nazwę pliku
  • Wyszukiwane słowa kluczowe i ich konteksty
  • Lokalizację
  • Gdzie używane (w przypadku PDM’a)

Wyszukiwanie wykorzystuje specyficzną składnię dla ciągu wyszukiwania, która może zawierać: tekst, słowa kluczowe, dostosowane właściwości i znaki specjalne. Można również użyć specjalnej składni, aby utworzyć dokładne wyszukiwanie plików i modeli.

Dwukropek i odstęp oddzielają słowa kluczowe od wyszukiwanych wartości. Składnia to:

<ciąg>

<słowo kluczowe lub dostosowana właściwość>: <wartość>

 

Obsługiwane są następujące operatory:

  • Symbole wieloznaczne. * (gwiazdka)
  • Cudzysłowy. " " (dokładny ciąg, łącznie ze spacjami)
  • Odstępy dla ciągów złożonych. (domniemane AND)
  • Porównanie. < i > razem ze Zmodyfikowane i Utworzone. Na przykład: Utworzone: >02/12/2018 wyszukuje dokumenty utworzone od daty 02/12/2018.

Przykłady:

śruba Tekst zaczynający się od śruba, tak samo jak śruba*
śruba imbusowa Tekst zawierający imbusowa i śruba oraz tekst zawierający tylko imbusowa i tylko śruba
“śruba imbusowa” Tylko dokładny ciąg śruba imbusowa
*śruba Tekst ze śruba w ciągu
description: śruba Dostosowana właściwość description (opis) zawierająca słowo śruba
material: stal Dostosowana właściwość materiał zawierająca nazwę stal
doctype: sldasm typ pliku: Złożenie
material: stal fileext: drw Rysunki z materiałem stal w adnotacjach lub bloku tytułowym

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.