Różnica pomiędzy ukrywaniem komponentów w złożeniu i rysunku

Czy wykonując rysunek ze złożenia lepiej jest ukryć komponent wcześniej w złożeniu czy na rysunku? Nie jest to bez znaczenia.

Otóż jeżeli ukryjesz dany komponent w złożeniu, będzie on ukryty na arkuszu we wszystkich widokach rysunku, do których jest odniesiony.

Jeżeli natomiast chcesz, by dany komponent był ukryty wyłączenie w danym widoku w dokumentacji, należy to wykonać z poziomu rysunku we właściwościach widoku,

lub pod prawym przyciskiem myszy klikając na wybranej części.

Różnicę w sposobie ukrycia widać w drzewie operacji na arkuszu. W pierwszym przykładzie część została ukryta w złożeniu,

a poniżej w rysunku. Dotyczy to wyłącznie jednego widoku (Widok rysunku3).

Jednocześnie należy pamiętać, że ponowne pokazanie musi nastąpić analogicznie do ukrycia.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.