Opcje Cięcia prostopadłego w arkuszach blach

Czy wiesz, że… ?

Cięcie prostopadłe to operacja, która pozwala wykonać otwór w blasze prostopadły do ściany arkusza. W praktyce może się zdarzyć, że cięcie nie jest prostopadłe – wówczas na rozłożeniu płaskim widać podwójne krawędzie. Maszyny do cięcia muszą widzieć pojedynczą krawędź i do tego służy Cięcie prostopadłe. Oczywiście pomijam specjalistyczne maszyny do cięcia w trójwymiarze – ale rozważany przypadek dotyczy cięcia płaskiego.

Cięcie prostopadłe możesz wybrać od razu podczas wycinania w arkuszach blach. Natomiast jeżeli opcja ta nie została zaznaczona lub pracujesz z plikiem importowanym – możesz użyć oddzielnej operacji o tej samej nazwie.

cięcie prostopadłe

Cięcie prostopadłe zawiera kilka istotnych opcji.

1. Grupy.

Możliwość wyboru grup ułatwia wybór wielu otworów “do wyprostowania” podczas jednej operacji. Działa w zbliżony sposób jak grupy w konstrukcjach spawanych.

cięcie prostopadłe

2. Autorozejście się.

Jeżeli chcesz zaznaczyć wiele ścian należących do tego samego otworu – nie musisz zaznaczać każdej ściany. Wystarczy włączyć Autorozejście się.

cięcie prostopadłe

3. Optymalizuj geometrię.

Optymalizacja ma kluczowe znaczenie w rozłożonych arkuszach. Zaznaczenie opcji skutkuje gładszym przejściem na styku krawędzi. Można założyć, że krawędzie tworzą styczne przejścia, a gdy optymalizację odznaczymy, powstają ostre załamania.

cięcie prostopadłe

cięcie prostopadłe

4. Odsuń od płaszczyzny.

W cięciu prostopadłym ściany prostowane są do najbardziej wysuniętej krawędzi. W związku z tym można przyjąć, że otwór się powiększa. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chcesz takiego rezultatu – zaznacz Odsuń od płaszczyzny i ustaw wartości pomiędzy 0 a 1.

cięcie prostopadłe

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.