Modele 3D z parametrami w formacie BIM *.ifc lub *.rfa/rvt

Czy wiesz, że… ?

BIM (ang. Building Information Modeling) to modelowanie informacji o budynku, które umożliwia ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie. SOLIDWORKS od wersji 2016 wspiera ten format umożliwiając zapis z dedykowanymi parametrami dla danego typu produktu. W szczególności ma to znaczenie, kiedy tworzymy modele dla budownictwa.

BIM to:

 • udoskonalona wizualizacja projektów
 • ułatwiony dostęp do informacji osadzonych w pliku
 • lepsza wymiana danych pomiędzy systemami

Pliki SOLIDWORKS można eksportować jako pliki Industry Foundation Classes (.ifc)(IFC 2×3 albo IFC 4.0) w celu wykorzystania ich w aplikacjach powszechnie używanych w branży budowlanej.

Z pliku SOLIDWORKS można zmapować następujące atrybuty do pliku IFC 4.0:

 • Dane geometryczne
 • Właściwości materiału i masy
 • Geometria mozaikowania
 • Kolory ścian i obiektów

W plikach IFC 2×3 mogą być zapisywane następujące właściwości:

 • Material
 • Pomiar masy
 • Pomiar powierzchni
 • Pomiar objętości
Jak zapisać model z parametrami?

Ogólnie podczas zapisywania do formatu *.ifc możesz wybrać Opcje i tam wybrać klasę.

We właściwościach dostosowanych należy wybrać IFC i dalej odpowiednie parametry.

Foramt BIM ifc

Dostępne są dwie klasy:

OmniClass – klasyfikacja ta organizuje komponenty dla łańcucha dostaw budowlanych lub przemysłu konstrukcyjnego/budowlanego. Jest standardem klasyfikacji polegającym na uporządkowaniu szeregu informacji o obiektach budowlanych. Koncepcja OmniClass pochodzi z międzynarodowo uznawanych standardów, które zostały opracowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Informacji Budowlanych (ICIS).

UniClass2015 – określa tabele klasyfikacji wersji opracowania UniClass2015 dostarczane przez komisję CPI (Construction Project Information). Tabele UniClass2015 opisują zawartość, formę i przygotowanie informacji dotyczących konstrukcji.

Foramt BIM ifc

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.