Kreator kopiowania ustawień – Resetuj ustawienia

Czy wiesz, że… ?

Jedna z rzeczy, która została mi po pracy na stanowisku inż. wsparcia technicznego SOLIDWORKS, to pewna procedura diagnostyczna. W momencie, kiedy coś się dzieje z programem i sprawdzono wcześniej nieprawidłowość na innym stanowisku, można zresetować ustawienia.

Jak wiadomo resetować można wybrane karty Opcji, okna Dostosuj lub cały program.

W SOLIDWORKS 2023 po włączeniu Kreatora kopiowania ustawień możesz wybrać dodatkową opcję Resetuj ustawienia.

kreator kopiowania ustawień

Dotychczas było możliwe wyłączenie zapisanie pewnych ustawień i ponowne wczytanie.

kreator kopiowania ustawień

Wróćmy jednak do opcji Resetuj ustawienia.

Po jej wybraniu możesz użyć dwóch opcji – Tylko resetuj oraz Zapisz i zresetuj ustawienia. Program musi być oczywiście wcześniej zamknięty.

Zapisanie tych ustawień to nic innego jak zachowanie wycinka rejestru z Current User.

kreator kopiowania ustawień

Przed wersją SOLIDWORKS 2023…

Jeżeli nie masz najnowszej wersji programu to możesz również zresetować ustawienia z poziomu rejestru. I tutaj także należy dla bezpieczeństwa wykonać wcześniej kopię zapasową.

Otóż jeżeli usuniesz klucz o nazwie SolidWorks (lub wybrane podklucze) z HKEY_CURRENT_USER to program powróci do ustawień fabrycznych.

UWAGA! Nie pomyl klucza z HKEY_LOCAL_MACHINE, gdzie również jest klucz SolidWorks. Jego usunięcia trwale uszkodzi program i konieczna będzie ponowna instalacja.

kreator kopiowania ustawień

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.