Jak powiązać dane obliczeń Simulation z parametrami

Czy wiesz, że… ?

W obliczeniach Simulation często wykonujemy badania zadając różne parametry. Jednym z nich jest Obciążenie, które może się zmieniać od założonej wartości minimalnej do maksymalnej.

Możesz zdefiniować wcześniej Parametry i połączyć podczas badania siłę z wybranym parametrem. Wystarczy rozwinąć listę z Siłą/Ciśnieniem i wybrać Połącz wartości.

parametry

Następnie w oknie parametrów należy wybrać Edycja/definiuj, po czym otworzy się kolejne okno, w którym tworzymy wspomniane parametry.

Jeżeli chodzi o parametry obliczeniowe, to w kolumnie Kategoria wybieramy Symulacja i wprowadzamy wartości w tym przypadku siły. Zwróć uwagę, że parametrami mogą być też wymiary modelu czy materiał.

parametry

W oknie badania po rozwinięciu listy Siła należy wybrać z pojawiających się wartości parametrów.

parametry

Jeżeli Parametry zostały zdefiniowane, to w zakładce badania pojawi się dodatkowa pozycja Parametry pod nazwą badania. Możesz je w tym miejscu edytować lub usunąć.

parametry

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.