Animacja pokazująca wnętrze urządzenia

Czy wiesz, że… ?

Możesz z łatwością utworzyć animację, która odsłania wnętrze urządzenia.

Robi się to następująco.

A. Należy wstawić nową ruchomą część, która będzie się przesuwać zgodnie z ruchem wycinającym. Moja część jest zwykłym szkicem (bez geometrii 3D), który posiada wiązanie Równolegle do płaszczyzny podłoża, oraz odległość od płaszczyzny prostopadłej. Jedyny dopuszczony ruch pozwala przesuwać tę część lewo > prawo.

B. Z poziomu złożenia wycinam prostokątem (w moim przypadku) – jednak kształt może być dowolny otwór. Szkic musi być powiązany z ruchomym komponentem. Głębokość cięcia definiuje operacja, może być przez wszystko lub do osi urządzenia.

solidworks animacja

C. W animatorze ustalam czas, w którym nastąpi wycięcie i przesuwam tam pasek. Następnie przesuwam komponent (1) i przeliczam animację (2). Dobrze jest przed nagraniem finalnego ujęcia ukryć ruchomy (pomocniczy) komponent. Jednak należy to zrobić na początku animacji, gdyż ukrycie na końcu spowoduje dodanie klucza i ukrywanie również zostanie zarejestrowane w animacji.

solidworks animacja

4. Dodaj inne efekty i zapisz film pamiętając od odpowiednich ustawieniach.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.