Wymiarowanie gwintów możliwe na kilka sposobów

Czy wiesz, że… ?

Otwór gwintowany możesz uzyskać w SOLIDWORKS na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest naturalnie użycie Kreatora otworów, gdzie jednym z typów jest otwór z gwintem (adnotacją gwintu). Druga opcja to wykonanie otworu dowolną metodą i ręczne wstawienie Oznaczenia gwintu.

A jakie są możliwości zwymiarowania gwintów w rysunku?

1. Wymiarowanie inteligentnym wymiarem.

W przypadku gwintu z adnotacją (nie fizycznie wyciętego) możesz za pomocą zwykłego wymiaru po zaznaczeniu średnicy zewnętrznej (gwint w otworze) będącą cienką linią wstawić wymiar. Powinien on rozpoznać rodzaj gwintu i wstawić oznaczenie np. M8. W starszych wersjach programu nie zawsze ten sposób działał poprawnie, często program wyświetlał zamiast “M” symbol “∅”.

2. Wstaw objaśnienie.

Ta metoda bazuje na informacjach zapisanych w oznaczeniu gwintu w danym standardzie. Wybierając brak standardu możesz ręcznie wpisać tekst oraz parametry gwintu.

W rysunku takie objaśnienie możesz wstawić po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na linii/łuku gwintu > Wstaw objaśnienie.

Po wstawieniu adnotacja wygląda następująco:

3. Objaśnienie otworu.

Ostatnim sposobem jest użycie ogólnej operacji Objaśnienie otworu, dedykowanej różnym typom otworów – także tym pochodzącym nie z kreatora.

Zakładam jednak, że otwór powstał kreatorem otworów. W opcjach konieczne jest zaznaczenie Z objaśnieniem gwintu, gdyż wyczyszczenie tego pola skutkuje pustą adnotacją w rysunku.

Będąc w oknie rysunku należy wybrać ikonkę Wstaw objaśnienie, która zlokalizowana jest m.in. na karcie Adnotacji.

Jeżeli chcesz zmodyfikować zakres wyświetlanych informacji, możesz to zrobić lokalnie we właściwościach, usuwając odpowiedni ciąg znaków w oknie Tekst wymiarów.

Chcąc trwale zmodyfikować te wartości, w katalogu językowym odszukaj plik o nazwie calloutformat.txt i w odpowiednim typie otworu ustaw żądane zmienne. Plik ten ma strukturę xml, łatwo się pomylić – dlatego dobrze jest wcześniej utworzyć kopię (jedna kopia jest automatycznie utworzona – calloutformat_2.txt).

Prawidłowe zmienne dla kreatora otworów są następujące:

* Głębokość pogłębienia walcowego
* Średnica pogłębienia walcowego
* Kąt nawiercenia stożkowego
* Głębokość nawiercenia stożkowego
* Średnica nawiercenia stożkowego
* Kąt pogłębienia stożkowego
* Średnica pogłębienia stożkowego
* Głębokość
* Opis
* Średnica
* Kąt wiertła
* Status końca
* Kąt wewnętrznego pogłębienia stożkowego
* Średnica wewnętrznego pogłębienia stożkowego
* Rozmiar łącznika
* Typ łącznika
* Odstęp łba
* Głębokość otworu
* Średnica otworu
* Kąt środkowego pogłębienia stożkowego
* Średnica środkowego pogłębienia stożkowego
* Średnica wewnętrzna
* Średnica zewnętrzna
* Kąt zewnętrznego pogłębienia stożkowego
* Średnica zewnętrznego pogłębienia stożkowego
* Slot Length
* Standard
* Głębokość wiertła gwintu
* Średnica wiertła gwintu
* Kąt gwintu
* Klasa gwintu (1B, 2B lub 3B, ma zastosowanie tylko do otowrów Ansi Cale)
* Głębokość gwintu
* Thread Description
* Średnica gwintu
* Seria gwintu
* Rozmiar gwintu
* Głębokość otworu
* Średnica otworu ,
* Średnica otworu gwintowanego
* Głębokość otworu gwintowanego
* Typ

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.