A boss extrusion located on an edge rather than a wall

Do you know, that… ?

Podczas projektowania elementów z tworzyw sztucznych możesz wykorzystać dodatkowe narzędzia, the so-called. operacje mocujące. W tym celu należy włączyć specjalny pasek o tej samej nazwie.

Jedną z operacji jest Dodanie montażoweto rodzaj słupka, który może posłużyć do skręcenie dwóch połówek obudowy. Słupek taki wymaga wskazania pozycji poprzez kliknięcie na ścianie lub wybranie punktu szkicu (również leżącego na ścianienie na krawędzi).

I tu pojawia się problem. Często w symetrycznych częściach na środku znajduje się krawędź. Chcą utworzyć dodanie idealnie na środku, punkt szkicu wypada na krawędzi i nie można go wskazać.

dodanie mocujące

Oczywiście można taki punkt przesunąć nieznacznie poza płaszczyznę symetrii i wówczas zadziała, ale już nie będzie to idealnie w środku.

dodanie mocujące

Therefore, jeżeli w modelu jest na środku krawędź, you can create Split line like Projection.

dodanie mocujące

Następnie usuwamy ścianę poleceniem Usuń ścianę > Remove and fill (tangentially).

remove the wall

I już w miejscu, gdzie będzie wstawione dodanie mocujące mamy ścianę bez krawędzi. Wystarczy na niej wstawić punkt szkicu 3D, dodać relację na płaszczyźnie z płaszczyzną symetrii oraz jeden wymiar.

dodanie mocujące

Leave a Reply

Your email address will not be published.