Zapisywanie złożenia jako część z zastąpieniem opcji domyślnych

Zapisując złożenie jako część oprócz innych opcji możesz wybrać Zastąp wartości domyślne.

Co to oznacza?

zapisz złożenie jako część

  1. Użyj ustawień systemowych – wykorzystuje opcje systemowe, aby uwzględnić lub wykluczyć komponent.

Zapis złożenia jako części – dodatkowe ustawienia

2. Zawsze uwzględniaj – uwzględnia komponent w wynikowej części podczas zapisywania. Opcja ta zastępuje warunki określone w opcjach systemu i menedżerze właściwości PropertyManager Zapisz złożenie jako część.

zapisz złożenie jako część

3. Zawsze wykluczaj – wyklucza komponent w wynikowej części podczas zapisywania złożenia jako części.

 

Czytaj także:

Zachowaj odniesienia geometrii podczas zapisu złożenia do części

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.