Zachowaj odniesienia geometrii podczas zapisu złożenia do części

Czy wiesz, że… ?

Jedną z technik upraszczania złożeń jest zapisanie podzłożeń składowych w postaci części. Eliminujemy w ten sposób wiele niepotrzebnych informacji, co sprawia, że program pracuje wydajniej. Wybrane podzłożenie zawiera trzy wiązania.

Zachowaj odniesienia geometrii

Jak to działa?

Po otwarciu wybranego podzłożenia wybieramy Zapisz jako a następnie wybieramy część (.*sldprt). Wówczas do wyboru mam kilka opcji i zależnie od tego, co chcemy uzyskać wybieramy odpowiednią z nich. Ja wybieram Wszystkie komponenty i zaznaczam Zachowaj odniesienia geometrii.

zapisz jako part

Teraz należy zastąpić złożenie częścią.

Zachowaj odniesienia geometrii

Zaznaczenie Zachowaj odniesienia geometrii. powoduje, że jeżeli w głównym złożeniu zastąpimy wybrane podzłożenie zapisaną częścią – automatycznie zostaną odtworzone wiązania – rys. A. W przypadku, kiedy opcja nie była zaznaczona, program nie rozpoznał wiązań (niezależnie od zaznaczonej opcji Ponownie dołącz wiązania) rys. B.

Prawda, że sprytne:)

Zachowaj odniesienia geometrii

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.