Zapisywanie złożenia jako część z zastąpieniem opcji domyślnych
Wpis

Zapisywanie złożenia jako część z zastąpieniem opcji domyślnych

Zapisując złożenie jako część oprócz innych opcji możesz wybrać Zastąp wartości domyślne. Co to oznacza? Użyj ustawień systemowych – wykorzystuje opcje systemowe, aby uwzględnić lub wykluczyć komponent. Zapis złożenia jako części – dodatkowe ustawienia 2. Zawsze uwzględniaj – uwzględnia komponent w wynikowej części podczas zapisywania. Opcja ta zastępuje warunki określone w opcjach systemu i menedżerze...

17 wrzesień 202317 wrzesień 2023przez