Zapis złożenia jako części – dodatkowe ustawienia

Czy wiesz, że… ?

zapisz jako sldprt

W celu odchudzenia konstrukcji (i nie tylko) można zapisywać złożenie jak część. Wówczas pojawią się różne opcje, np. zapisanie wszystkich komponentów czy tylko powierzchni zewnętrznych.

Natomiast w Opcjach systemu > Eksport dostępne są dodatkowe ustawienia w kategorii Format pliku > SLDPRT ze złożenia.

Należą do nich:

  • Próg widoczności (wewnętrzne komponenty) – służy do usuwania wewnętrznych komponentów, które są poniżej progu widoczności. Można to wyregulować za pomocą suwaka.
  • Objętość ramki granicznej mniejsza niż – służy do usuwania komponentów poniżej progu objętości określonego ramką graniczną. Ramka graniczna jest prostopadłościanem obejmującym geometrię komponentu, wyrównanym względem początku układu współrzędnych komponentu. Ta ramka graniczna różni się od ramki granicznej utworzonej przy użyciu menedżera właściwości PropertyManager.
  • Komponenty łącznika – usuwa komponenty, których właściwość IsFastener jest ustawiona na 1. Właściwość ta służy do wyświetlania flagi Toolbox (symbol śrubki) w drzewie operacji.
  • Właściwości masy – zastępuje właściwości masy części właściwościami masy ze złożenia.

zapisz jako sldprt

Czytaj też:

Zachowaj odniesienia geometrii podczas zapisu złożenia do części

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.