Operacja Podziel zamiast Zapisz obiekty

Generalnie operacja Podziel służy do dzielenia obiektów, natomiast Zapisz obiekty – do zapisywania.

Możesz jednak wykorzystać podział i od razu zapisać obiekty. W takim przypadku można również utworzyć złożenie, co prawda oddzielną operacja.

Najpierw jednak podczas podziału należy zapisać obiekty! Zrobisz to dwukrotnie klikając w komórce danego obiektu.

utwórz złożenie

Żeby utworzyć złożenie należy wybrać menu Wstaw > Operacje > Utwórz złożenie. Teraz musisz wskazać operację podziału i utworzyć plik złożenia. Niestety operacja zapisu nie będzie widoczna w drzewku.

utwórz złożenie

Dlatego też podczas podziału, jeżeli używasz ustawień Pytaj o wybór szablonu, program poprosi o wskazanie szablonu części oraz złożenia.

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.