Konstrukcja spawana zawiera niedozwolone znaki = problem

Czy wiesz, że… ?

Między innymi w konstrukcjach spawanych mogą wystąpić niedozwolone znaki po użyciu operacji Przytnij/Wydłuż. Jeżeli taką część zechcesz zapisać do złożenia, pojawi się komunikat, że zawiera niedozwolone znaki (czyli slash /). Oczywiście w takiej sytuacji można podczas zapisu indywidualnie zmienić nazwę obiektu i zapisać go w wybranej lokalizacji.

niedozwolony znak

Można też to zautomatyzować!

Wystarczy użyć operacji Skala (z menu Wstaw > Operacje) i wybrać Jednorodne skalowanie o współczynniku 1 względem układu współrzędnych. W efekcie geometrycznie nic się nie zmieni poza nazwami obiektów. Dla przypomnienia – nazwa obiektu pochodzi od ostatniej operacji na nim wykonanej.

skala

Teraz już nie ma problemu z masowym zapisaniem konstrukcji spawanej jako złożenie.

zapisz obiekty

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.