Operacja Podziel zamiast Zapisz obiekty
Wpis

Operacja Podziel zamiast Zapisz obiekty

Generalnie operacja Podziel służy do dzielenia obiektów, natomiast Zapisz obiekty – do zapisywania. Możesz jednak wykorzystać podział i od razu zapisać obiekty. W takim przypadku można również utworzyć złożenie, co prawda oddzielną operacja. Najpierw jednak podczas podziału należy zapisać obiekty! Zrobisz to dwukrotnie klikając w komórce danego obiektu. Żeby utworzyć złożenie należy wybrać menu Wstaw...

28 kwiecień 202428 kwiecień 2024przez