Nie możesz utworzyć siatki? Sprawdź, jak ustalić rozmiar elementu

Czy wiesz, że… ?

Jednym z kroków podczas przygotowania badania Simulation jest utworzenie siatki. Oczywiście proces ten powinien być poprzedzony uproszczeniem geometrii, ale w tym przypadku ten etap pomijam.

Przykład. Złożenie składające się z kilku komponentów. Tworzę Standardową siatkę o domyślnym rozmiarze elementu.

Może się zdarzyć, że siatka nie zostanie poprawnie utworzona. Wyświetli się wówczas komunikat o błędzie, jednocześnie możesz uruchomić Diagnostykę niepowodzenia.

diagnostyka niepowodzenia

Diagnostyka wskazuje komponenty, którym nie udało się utworzyć siatki oraz potencjalne przyczyny powstałego problemu. Okno Diagnostyki zamykam.

siatka mes

Co można zrobić w takim przypadku?

Otwieram w oddzielnym oknie te części, którym nie powiodło się tworzenie siatki. Tworzę nowe badanie i włączam polecenie Utwórz siatkę. Jak widać tym razem domyślny rozmiar elementu jest inny niż w złożeniu. Dzieje się tak dlatego, że jest kalkulowany lokalnie, a nie globalnie w odniesieniu do całego złożenia.

Kopiuję ten rozmiar (CTRL + C) i wracam do okna złożenia.

siatka mes

W złożeniu włączam Zastosuj sterowanie siatki i wskazuję komponent, który przed chwilą był otwarty w oddzielnym oknie. Następnie wklejam (CTRL + V) skopiowany rozmiar z części.

Po tym zabiegu siatka zostanie poprawnie utworzona.

siatka mes

Oczywiście procedurę należy powtórzyć dla wszystkich innych komponentów, którym nie udało się za pierwszym razem utworzyć siatki.

 

Uwaga.

Przedstawiony sposób jest skuteczny, ale nie jest jedynym możliwym rozwiązaniem podobnej problematyki. Błąd tworzenia siatki może być następstwem wielu czynników i również na wiele sposobów można go rozwiązać. Czasem wystarczy utworzyć Siatkę opartą na krzywiźnie, a czasem trzeba włączyć Niekompatybilną siatkę.

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.