Jak poprawnie utworzyć kopię złożenia w nowym projekcie?

Czy wiesz, że… ?

Podczas projektowania często zdarza się sytuacja, w której konieczne jest stworzenie bliźniaczego urządzenia/maszyny z pewnymi zmianami. Wówczas najlepiej utworzyć kopie projektu.

Ale uwaga, nie należy tego robić na zasadzie: kopiuj folder A (z bazowym projektem) i wklej tworząc folder B. Dlatego, że wszystkie nazwy plików w folderach A i B są identyczne. W zasadzie wszystko mogłoby działać, poza sytuacją, gdzie konieczne jest jednoczesne otwarcie plików różnych geometrycznie, lecz z tą samą nazwą.

A to się powszechnie zdarza.

Pamiętaj!

Jeżeli otwierasz dwa lub więcej złożeń równocześnie, w których występują części o takich samych nazwach, wówczas wszystkie części załadowane do pamięci w pierwszej kolejności (w pierwszym otwartym złożeniu) zastąpią części z kolejnych złożeniach. Jeżeli nie zwrócisz na to uwagi i zapiszesz złożenia w takiej postaci, jest to nieodwracalne! Pozostają jedynie kopie zapasowe.

Do poprawnego utworzenia kopii projektu najlepiej użyć Pack ang Go. W prezentowanym przykładzie posiadam złożenia zapisane w folderze F:\02.2021, w którym każdy plik poza nazwą posiada dopisek 02.2021. Oczywiście nazwa można zawierać dowolny ciąg znaków.

Po włączeniu narzędzia należy wybrać Wybierz / Zastąp.

pack and go

W kryteriach wybieram Nowa nazwa pliku i zastępuję ciąg 02.2021 ciągiem 04.2021 po czym wybieram Zastąp wszystkie.

pack and go

W oknie Pack and Go wybieram nowy folder oznaczony 04.2021 i gotowe. Zwróć uwagę, iż nazwy plików wyświetlone na zielona już zostały zmienione.

pack and go

W tej metodzie nazwy plików są zawsze unikatowe, wiec można je otwierać jednocześnie i nie ma obawy zastąpienia plików złożenia innymi o tej samej nazwie.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.