Zmiana rozmiaru profilu konstrukcyjnego za pomocą konfiguracji

W konstrukcjach spawanych domyślnie tworzone są dwie konfiguracje, obrobiona i zespawana. Jaka jest ich idea – możesz przeczytać poniżej.

Konstrukcje spawane – konfiguracje obrobiona i zespawana

Ale dziś chcę napisać o innych zastosowaniach konfiguracji.

W oknie właściwości, podczas definiowania członu konstrukcyjnego, na samym dole znajduje się zakładka Konfiguracje. To w tym miejscu możesz wybrać określony typ profilu i przypisać go do konfiguracji. W omawianym przykładzie nie ma konfiguracji wyprowadzonych, tylko te na najwyższym poziomie.

konfiguracje członu konstrukcyjnego

Zmieniając konfigurację w obrębie tej samej części steruję rozmiarem profili.

Ograniczeniem w stosowaniu konfiguracji jest wersja programu. Jest to możliwe dopiero od SOLIDWORKS 2014, kiedy profile są konfigurowane, a nie zapisane każdy oddzielnym pliku.

konfiguracje członu konstrukcyjnego

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.