Różne właściwości w różnych konfiguracjach konstrukcji spawanych

Czy wiesz, że… ?

Konstrukcje spawane są formą zbliżoną do złożeń, gdzie zamiast komponentów w złożeniu występują obiekty w części wieloobiektowej. Zarówno złożenia jak i konstrukcje spawane mogą posiadać konfiguracje. Z resztą domyślnie konstrukcje posiadają konfigurację obrobioną i zespawaną (co można wyłączyć w opcjach).

Różnicę istotną stanowią właściwości dostosowane. W złożeniu właściwości definiuje się w każdej części i mogą to być właściwości ogólne lub specyficzne dla konfiguracji. Jednak w konstrukcjach spawanych właściwości wprowadza się w liście elementów ciętych konstrukcji spawanych a nie w menu Plik > Właściwości.

W takim przypadku też możesz wybrać właściwości i skojarzyć je z daną konfiguracją.

Po dodaniu właściwości w kolumnie Wartość/Wyrażenie tekstowe pojawi się standardowe okienko do wyboru, czy właściwość dotyczy: ta konfiguracja, wszystkie konfiguracje lub określ konfiguracje.

właściwości konstrukcji spawanej

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.