Zastępowanie odniesień rysunku – poznaj dwie metody!

Czy wiesz, że… ?

Możesz dość łatwo zastąpić odniesienie w rysunkach technicznych. Oznacza to, że jeżeli wykonałeś rysunek przedstawiający część/złożenia A, to możesz wykonać rysunek zastępując odniesienie częścią/złożeniem B. Oczywiście ma to sens wówczas, jeżeli A oraz B są zbliżone. W praktyce najczęściej się to odbywa, jeżeli wykonujesz podobny projekt wprowadzając nieznaczne zmiany.

Metoda pierwsza polega na zastąpieniu odniesienia na gotowym rysunku. Polecenie Zastąp model dostępne jest pod prawym przyciskiem myszki i może odnosić się do jednego rzutu lub wszystkich na arkuszu.

odniesienia rysunku

odniesienia rysunku

Następnie należy wybrać nowy model, którym zastępujemy ten poprzedni za pomocą przycisku Przeglądaj.

odniesienia rysunku

Gotowe!

odniesienia rysunku

 

W drugiej metodzie zmiana odniesień następuje w trakcie otwierania gotowego rysunku. W oknie Otwórz wybieramy Odniesienia.

odniesienia rysunku

Następnie istniejące odniesienie zastępujemy nowym poprzez dwukrotne kliknięcie modelu/złożenia i wskazania nowego pliku.

odniesienia rysunku Po wykonaniu tej czynności pojawi się okno z informacjami, które z elementów nie zostały zaktualizowane.

odniesienia

A kiedy aktualizacja nie nastąpi? Jeżeli zastąpiony model jest zupełnie inny od poprzedniego – wówczas taka procedura traci sens – lepiej wykonać rysunek od nowa. Oczywiście można naprawić nieaktualne wymiary, uzupełnić adnotacje itp.

odniesienia

Jeśli natomiast zamienisz odniesienie na model zbliżony (często ten model jest lekką modyfikacją modelu pierwotnego), to jak najbardziej ma sens taka zamiana odniesień.

odniesienia rysunku

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.