Poprawne wyświetlanie nazw części z konfiguracjami w liście materiałów BOM

Czy wiesz, że… ?

Konfiguracje to bardzo użyteczna funkcjonalność programu. Jednak domyślnie tworząc konfiguracje, program w liście materiałów BOM używa nazwy dokumentu. Oznacza to, że jeżeli w złożeniu użyjesz śrub, kołnierzy, trójników z konfiguracjami, to w liście BOM będą się wyświetlać pod nazwą dokumentu – czyli nie będzie widać, że są to różne części.

Żeby to zmienić, należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na konfiguracji i wybrać Właściwości. Tutaj w sekcji Opcje listy materiałów można to zmienić wybierając z listy rozwijalnej zamiast Nazwa dokumentu > Nazwa konfiguracji. Procedurę należałoby powtórzyć dla każdej konfiguracji – to zabiera czas…

konfiguracje

Dlatego można to zautomatyzować.

Należy wstawić tabelę konfiguracji Excel. W tabeli tej pojawi się kolumna $NUMERCZĘŚCI (eng. $PARTNUMBER), a jeżeli by się nie pojawiła, to należy ją dodać. Jak widać w kolumnie tej wszystkie konfiguracje posiadają znacznik $D – co oznacza wyświetlanie w BOM pod nazwą dokumentu. Żeby dana konfiguracja wyświetlała się pod nazwą konfiguracji, należy użyć $K.

konfiguracje

Uwaga! Będzie miała znaczenie wersję językowa SOLIDWORKS. Innych oznaczeń używamy w wersji polskiej, angielskiej, niemieckiej itp.

Teraz należy zmienić wartość w pierwszej komórce na $K i przeciągnąć za narożnik powielając tę wartość we wszystkich komórkach kolumny.

konfiguracje

W ten sposób bardzo szybko zmieniamy wyświetlanie w BOM z domyślnej nazwy dokumentu (co nie ma sensu) na nazwę konfiguracji.

konfiguracje

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.