Wymiarowanie konstrukcji spawanej od osi do osi

Czy wiesz, że… ?

wymiarowanie po osiach

W projektowaniu trójwymiarowych konstrukcji spawanych można stosować wiele technik. Nie zawsze musisz wyciągać wszystkie człony konstrukcyjne po szkicu, często można skorzystać z lustra czy szyku obiektu.

W takim przypadku w środku geometrycznym nie ma linii szkicu.

To z kolei może utrudnić pokazanie wymiarów na rysunkach. Zobacz jak można dość szybko wstawić osie w profilach rur innych niż okrągłe.

1. Wstawiam punkt geometryczny na środku ściany.

wymiarowanie po osiach

2. Wstawiam wskazując punkt oraz ścianę. Jeśli końce członów są ścięte, możesz wstawić płaszczyzny w odniesieniu do ścian i oś na ich przecięciu.

wymiarowanie po osiach

W rysunku wystarczy pokazać: szkice, osie oraz tymczasowe osie. Pamiętaj, że w rurach okrągłych nie musisz wstawiać osi (tam gdzie nie ma w środku szkicu), gdyż program automatycznie generuje tzw. tymczasowe osie. Z kolei szkice szkieletu muszą być widoczne w rysunku. Ale możesz je pokazać w drzewie niezależnie od tego, czy zostały ukryte w oknie modelu.

wymiarowanie po osiach

Jest jeszcze taka ewentualność, że po skończeniu modelowania wykonuję kopię całego szkicu szkieletu poprzez konwersję do szkicu 3D. Następnie odbijam ten szkic lustrem względem płaszczyzn. W ten sposób uzyskuję szkice w środku każdej rury, niestety da się tak zrobić tylko w przypadku symetrycznych konstrukcji.

lustro szkicu 3d

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.