Warunki pozwalające uruchomić Wyrównanie otworów

Czy wiesz, że… ?

W narzędziach SOLIDWORKS (karta Oceń) znajdziesz Wyrównanie otworów. Pozwala na znalezienie w złożeniach otworów z przesunięciami osiowymi – czyli takich, które nie są koncentryczne. Wystarczy podać zakres analizy – Odchylenia środka otworu i wybrać Obliczaj.

Uwaga! Domyślnie, podobnie jak w Wykrywaniu przenikania, program analizuje całe złożenie. Jeżeli pracujesz z dużymi złożeniami lub chcesz poddać analizie tylko wybrane komponenty, wyczyść pole Wybrane komponenty i wskaż własne.

wyrównanie otworów

Jednak by dało się użyć Wyrównania otworów, otwory muszą być wykonane:

  • kreatorem otworów
  • wyciągnięciem wycięcia
  • operacją otwór
  • lub powielone szykiem
  • wyrównanie otworów

Jeżeli więc narysujesz element w taki sposób, że podczas wyciągnięcia dodania powstają otwory – nie można ich analizować. Podobnie z plikami importowanymi.

Otwór musi stanowić oddzielna operacja!

wyrównanie otworów

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.