Przytnij elementy z kombinacją SHIFT do wydłużania szkicu

Czy wiesz, że… ?

Przycinanie szkicu jest jedną z częściej wykonywanych czynności. Wielokrotnie zachęcałem do używania zaawansowanego przycinania.

Tym razem dwa słowa o wydłużaniu. Jest do tego specjalne polecenie po rozwinięciu narzędzia Przytnij (lub dostępne jako oddzielna ikona z użyciem Dostosuj).

Jednak używając Zaawansowanego przycinania, możesz przytrzymując klawisz SHIFT wydłużyć szkic do następnej. Działa to identycznie jak za pomocą polecenia Wydłuż, czyli przecinamy (nitką) wydłużaną linię.

wydłuż szkic

wydłuż szkic

Zobacz także inne tematy pokrewne:

Przytnij elementy zostawiając szkic konstrukcyjny

Chcesz wycofać zaawansowane przycinanie? Zobacz to!

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.