Włącz regulacje numeryczną – wymiarowanie w stylu Autocad

Czy wiesz, że… ?

Podczas szkicowania mogą się wyświetlać pola do wprowadzania wymiarów. Odpowiada za to opcja Włącz regulację numeryczną na ekranie przy tworzeniu elementu. Kiedy wprowadzono to rozwiązanie do SOLIDWORKS było ono domyślnie włączone. Obecnie domyślnie jest wyłączone, ale oczywiście każdy użytkownik może je włączyć w Opcje systemu > Szkic.

regulacja numeryczna

Regulacja numeryczna co do zasady działania jest zbliżona do Autocada, gdzie podczas rysowania np. linii możesz od razu podać długość i/lub kąt.

W SOLIDWORKS podczas rysowania pojawiają się pola z bieżącymi wartościami. Są dwie możliwości.

Kiedy zaznaczona jest opcja zależna Utwórz wymiar tylko po wprowadzeniu wartości, wymiar zostanie utworzony wyłączenie po wprowadzeniu wartości i zatwierdzeniu.

regulacja numeryczna

Jeżeli odznaczymy tę opcję, to mimo wyświetlania pola z bieżącą wartością wymiaru, po zatwierdzeniu wymiar się nie pojawi, ale długość czy średnica zostanie ustalona zgodnie z wyborem. Nie mniej szkic będzie niedodefiniowany (niebieski).

regulacja numeryczna

W mojej ocenie nie w każdej sytuacji to narzędzie jest dobre. O ile rysujemy prostokąt czy linię składającą się z wielu segmentów (tzw. łańcuchem), to w jakimś stopniu opcja wprowadzania od razu wymiarów jest pomocna. Ale rysując splajn, wielobok, okrąg – już niekoniecznie. Okrąg uzyska średnicę, ale i tak musimy tradycyjną metodą zwymiarować jego środek.

Ja osobiście tego narzędzia nie używam, jestem zwolennikiem metody, w której najpierw rysuję kształt narzędziami szkicu, a później dodaję wymiary i ewentualne relację.

regulacja numeryczna

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.