Widok rozstrzelony w pozycji izometrycznej nie zawsze optymalny

Czy wiesz, że… ?

Widoki rozstrzelone są bardzo przydatne podczas tworzenia rysunków, ułatwiają pokazanie wszystkich komponentów składowych złożenia wraz z odnośnikami. Mają zastosowanie podczas tworzenia instrukcji montażu, w rysunkach serwisowych maszyn i urządzeń i wielu innych.

Jak wiadomo, program automatycznie generuje w Palecie widoków widok Izometryczny rozstrzelony.

izometryczny rozstrzelony

 

Jednak ten nie zawsze jest optymalny, tzn. niektóre części w takim położeniu nie są dobrze pokazane. Wówczas możesz utworzyć własny widok i użyć go w rysunku.

W tym celu należy włączyć Widok rysunku w 3D i obrócić model według uznania, na koniec oczywiście zatwierdzając. Widok taki można również zapisać, program wykorzystuje ten sam mechanizm co w modelu/złożeniu w oknie Orientacji.

widok rysunku w 3d

 

Uwaga! Tylko widoki główne rysunku mogą być zapisane. Widoki rzutowania (zależne) mogą być obrócone tylko do podglądu, ale takiej pozycji nie można zachować.

widok rysunku w 3d

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.