Izometryczny widok przekroju w dowolnym położeniu

Czy wiesz, że… ?

Jedną z ciekawszych opcji w rysunkach jest możliwość pokazania przekroju w tzw. widoku izometrycznym.

izometryczny widok przekroju

Żeby włączyć taką opcję należy kliknąć prawym przyciskiem na przekroju wybierając Izometryczny widok przekroju. Wyłączenie odbywa się analogicznie, z tym że wówczas wybieram Usuń widok izometryczny.

Jak widać jest to wbudowana funkcjonalność. Jednak jej ograniczeniem jest to, że możesz pokazać taki przekrój wyłącznie w pozycji izometrycznej, a nie np. w aksonometrycznej lub dowolnej innej.

Okazuje się, że możesz tę izometrię zastąpić dowolnym położeniem!

Należy użyć polecenia Widok rysunku w 3D (1) i obrócić dowolnie widok przekroju (2). Następnie żeby zachować położenie należy widok taki zapisać. Robi się to identycznie jak w modelu, czyli po wciśnięciu Spacji (3) zapisujemy pod dowolną nazwą. Gotowe.

Widok rysunku w 3D izometryczny widok przekroju

Możesz również użyć wcześniej przygotowanych i zapisanych widoków w modelu. Pamiętaj, że za każdym razem musisz włączyć Widok rysunku w 3D żeby wybrać z listy Orientacja widoku predefiniowany widok.

Widok rysunku w 3D

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.