Widok obrócony? To użyj polecenia Wyrównaj widok rysunku

Czy wiesz, że… ?

Jeżeli korzystasz z widoku pomocniczego lub obróciłeś ręcznie widok rysunku – możesz go “wyprostować”.

Widok pomocniczy w odniesieniu do linii szkicu

wyrównaj widok rysunku

W menu narzędzia Wyrównaj widok rysunku. Wyrównywać można do arkusza (zgodnie z ruchem wskazówek lub przeciwnie) lub za pomocą wskazanego odniesienia. Na przykład można wyrównać do krawędzi pionowej lub poziomej wskazanej w modelu na rysunku. Z kolei Kąt rzutowania pozwala ponownie przywrócić obrócony w ten sposób widok.

wyrównaj widok rysunku

Wyrównanie Poziomo lub Pionowo do arkusza przedstawia poniższy obrazek.

wyrównaj widok rysunku

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.