Widok pomocniczy w odniesieniu do linii szkicu

Czy wiesz, że… ?

Jednym z wielu dostępnych narzędzi w rysunkach jest Widok pomocniczy. Polecenie umożliwia tworzenie widoku w odniesieniu do krawędzi modelu. Na przykład w sytuacji jak poniżej. Wówczas można w pełni zwymiarować model, co na innym rzucie nie byłoby możliwe.

widok pomocniczy

 

Ale czy wiesz, że widok taki możesz wstawić odnosząc się do dowolnej linii szkicu. Pamiętaj, że linia ta musi należeć do widoku, z którego tworzony jest widok pomocniczy.

widok pomocniczy

widok pomocniczy

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.