Wektor kierunku zdefiniowany przez dwa punkty lub wierzchołki

Czy wiesz, że… ?

Wektor kierunku jest używany w wielu obszarach modelowania, weryfikacji czy też obliczeń wytrzymałościowych.

Standardowo wektorem kierunku może być coś liniowego, np. linia szkicu, krawędź, oś (lub tymczasowa oś) oraz płaszczyzna. W przypadku tej ostatniej kierunek stanowi wektor prostopadły do tej płaszczyzny.

Okazuje się, że wektor kierunku w Wyciągnięciu dodania/wycięcia możesz zdefiniować wskazując dwa punkty.

wektor kierunku

Lub przykład z układem współrzędnych poniżej.

wektor kierunku

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.