Szkic 3D na płaszczyźnie całkowicie dodefiniowany

W szkicu 3D, podobnie jak w płaskim, dążymy do całkowitego dodefiniowania (szkic czarny). Oczywiście są od tego odstępstwa, np. rysując splajnem przewody itp.

Żeby ułatwić sobie rysowanie i parametryzację, możesz skorzystać ze szkicu 3D na płaszczyźnie. Mimo, iż jest do tego oddzielne polecenie, równie dobrze możesz ten sam efekt uzyskać zaznaczając przed wybraniem narzędzia szkicu płaszczyznę lub ścianę płaską.

Dziś pokaże jeden prosty trik. Polega on na wybraniu odpowiedniego typu Prostokąta ze środka.

Jeżeli na płaszczyźnie narysujesz prostokąt z liniami z narożników (domyślnie) – szkic 3D będzie niedodefiniowany! Trzeba wówczas oprócz wymiarów dodać dodatkową relację, ja zazwyczaj dodaję wydłużenie jednej z linii po odpowiedniej osi.

szkic 3D na płaszczyźnie

 

Jeżeli natomiast taki sam rodzaj prostokąta narysujesz z Punktów środkowych, szkic będzie po zwymiarowaniu dodefiniowany! Jest to konsekwencją tego, że program automatycznie dodaje relację wydłużenia po osi liniom środkowym.

szkic 3D na płaszczyźnie

Zobacz także:

Wyciągnięcie po ścieżce i płaszczyzny szkicu 3D

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.