Skrócenie powierzchni, metoda oczywista i nieoczywista

Czy wiesz, że… ?

W SOLIDWORKS nie istnieje niestety operacja odwrotna do Wydłuż powierzchnię. To znaczy, że chcąc skrócić powierzchnię trzeba wykonać minimum dwie operacje, czasem trzy.

Swoją drogą, byłoby bardzo fajnie, gdyby była operacja “Skróć powierzchnię” lub gdyby skracanie odbywało się poprzez wpisanie ujemnych wartości w operacji wydłużania… ale niestety tak się nie da. Nie wiem dlaczego w SOLIDWORKS nie jest to tak rozwiązane.

Zatem żeby skrócić powierzchnię należy skorzystać z polecenia Odsunięcie na powierzchni, które znajdziesz w menu Narzędzia > Narzędzia szkicu.

Odsunięcie na powierzchni odsuwa krawędzie lub całą ścianę o zadaną wartość tworząc szkic 3D na powierzchni.

Czytaj o skróceniu:

Odsunięcie na powierzchni z dwoma typami interpolacji

Szkic ten należy wykorzystać do przycięcia powierzchni. Lub alternatywnie można wykonać Linię podziałową i dopiero wówczas usuwamy wydzieloną ścianę (to stanowi trzy operacje).

Metoda mniej oczywista polega na zamianie powierzchni na bryłę poprzez jej pogrubienie.

Następnie wybieramy Przenieś ścianę > Odsunięcie i skracamy obiekt. Oczywiście zarówno pogrubienie jak i odsuniecie ścian jest uzależnione od stopnia skomplikowania geometrii.

Na koniec żeby ponownie uzyskać powierzchnię (jeżeli to konieczne) można odsunąć ściany bryły o zero lub usunąć ściany poleceniem Usuń.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.