Czyszczenie pliku arkusza blachy przed zapisem do DWG/DXF

Czy wiesz, że… ?

Podobnie jak w przypadku otwierania plików DWG/DXF tak i podczas eksportu istnieje możliwość wyczyszczenia niepotrzebnych informacji.

W przypadku eksportowania blach w zakładce Eksport istnieje oczywiści możliwość wyboru m.in. konturu zewnętrznego, szkiców, operacji formowania czy linii gięcia. Jeżeli eksportujemy model inny niż blacha, tych opcji nie ma, ponieważ program wybiera ścianę w zakładce eksportu.

Załóżmy, że mając do czynienia z blachą chcemy wyeksportować oprócz konturu również linie gięcia, lecz nie wszystkie. Wówczas zaznaczamy dodatkowo Linie gięcia (opcja Geometria jest oczywiście zaznaczona) i w następnym kroku usuwamy zbędne linie.

Inny przykład. W blasze istnieją otwory z pogłębieniem stożkowym lub walcowym. W momencie eksportu widoczne są dwa okręgi, a dla maszyny CNC powinien być tylko jeden. W takiej sytuacji zbędny okrąg możesz usunąć.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.