Oznaczenia spoin w modelu czy na rysunku?

Czy wiesz, że… ?

Spoiny w konstrukcjach spawanych możesz wstawiać zarówno w modelu 3D oraz na rysunkach.

oznaczenia spoin solidworks

Jeżeli wstawisz oznaczenia spoin w modelu, możesz je pobrać do rysunku za pomocą zakładki Elementy modelu na karcie Adnotacje.

Wstawiając oznaczenie z pominięciem modelu, czyli wyłącznie w dokumentacji płaskiej, możesz używając polecenia Symbol spoiny od razu umieścić adnotacje na arkuszu. Program w tym momencie korzysta z tego samego interfejsu co w przypadku modelu 3D.

Oczywiście w rysunkach mamy dodatkowo jeszcze dwa typy oznaczeń, tj. Oznaczenie lica spoiny (gąsienica) oraz Wykończenie (zaczerniony trójkąt). Te typy dostępne są domyślnie z menu Adnotacje.

Następnie możesz wstawić Tabelę spoin dostępną również na karcie Adnotacje > Tabele.

Uwaga! Jeżeli adnotacje spoin zostały wstawione na rysunku (a nie w modelu), należy zaznaczyć opcję Uwzględniaj adnotacje rysunku.

Przykładowo tabela wygląda jak na obrazku poniżej. Niestety numerowanie spoin należy przeprowadzić ręcznie.

Czy lepszym rozwiązaniem jest wstawienie tabeli w modelu na etapie projektowania, czy może podczas wykonania dokumentacji – czyli w rysunku? Osobiście jestem zwolennikiem tego drugiego rozwiązania. Jednakże czasem pokazanie oznaczeń w trójwymiarze może ułatwić osobom trzecim zrozumienie procesu spawania konstrukcji.

Więcej na temat dodawania spoin w modelu 3D znajdziecie poniżej.

Tabela spoin z parametrem długości

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.