Jak sprawdzić brakujące relacje po przeniesieniu/obrocie szkicu?

Czy wiesz, że… ?

Czasem w szkicu brakuje relacji/wymiarów pozwalających na pełne dodefiniowanie (szkic wówczas staje się czarny). Czasem szukanie brakujących relacji jest trudne. Oczywiście można się posłużyć narzędziem Całkowicie zdefiniuj szkic. Relacje i wymiary mogą być wewnętrzne i zewnętrzne.

Na przykład prostokąt posiadający wyłącznie dwa wymiary boków A i B posiada tylko wymiary wewnętrzne. Gdyby prostokąt miał relację Wspólne z początkiem układu lub dwa wymiary definiujące jego położenie względem początku układu – byłby całkowicie zdefiniowany (czarny).

Ale tym razem pokaże inną sztuczkę.

W prezentowanym przykładzie szkic pod kątem operacji obrotowej został narysowany tak, że jego linia środkowa nie leży w początku układu współrzędnych. Najlepiej, żeby szkic był ustawiony symetrycznie.

Dlatego szkic przenoszę za pomocą operacji Przenieś elementy.

Jasne jest, że należy go przenieś chwytając za koniec lub początek linii środkowej i umieścić w początku układu. Nawet jeżeli ustalisz dokładnie pozycję końcową, szkic i tak będzie niebieski (niedodefiniowany). Dlatego należy brakującą relację dodać ręcznie.

Zakładając jednak, że szkic chcę umieścić w innym dowolnym położeniu, w jaki sposób sprawdzić, czy brakuje mu relacji wewnętrznej czy zewnętrznej? To proste.

Zaznacz dowolny wierzchołek i wybierz Nieruchome. Jeżeli szkic zrobi się czarny (dodefiniowany) to oznacza, że brakuję wyłącznie relacji zewnętrznych!

Możesz to przećwiczyć na przykładzie zwykłego okręgu lub prostokąta.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.