Linia podziałowa – czym się różnią trzy typy operacji?

Czy wiesz, że… ?

Istnieją trzy typy linii podziałowej:

  • Sylwetka
  • Rzut
  • Przecięcie

Każdy z tych typów ma inne zastosowanie. Ogólnie Linia podziałowa służy do podziału ścian, czyli tworzy krawędzie. Utworzona krawędź musi spowodować powstanie przynajmniej dwóch ścian. Nie da się utworzyć podziału, który nie tworzy ściany. Innymi słowy, rysując linię szkicu na ścianie, musi ona wychodzić poza obrys lub łączyć się z krawędziami, gdyż w przeciwnym razie nie ma podziału.

linia podziałowa

 

Sylwetka pozwala “przepuścić” przez model wybraną płaszczyznę, która utworzy krawędź na przejściu z kąta dodatniego w ujemny lub odwrotnie.

linia podziałowa

Możesz sterować kątem, tak aby podział był utworzony zgodnie z wymaganym pochyleniem.

linia podziałowa

linia podziałowa

 

Linię podziałową typu Rzut stosuje się do utworzenia krawędzi poprzez przecięcie szkicem wybranej ściany (w obu kierunkach lub w wybranym). Pamiętaj, że rzut następuję prostopadle do płaszczyzny szkicu, więc można powiedzieć, że operacja działa w obrębie 180 stopni (np. podczas rzutowania na ścianę boczną walca).

Operacja ta ma wiele zastosowań. Powszechnie się ją stosuje podczas obliczeń Simulation. Gdyby nie linia podziałowa, nie byłoby możliwe symulowanie podparcia długiego wałka, czy przyłożenie siły na wyodrębnioną ścianę.

linia podziałowa

linia podziałowa

Operacje stosuje się w wizualizacjach, do tworzenia ścian, którym przypisujemy określony wygląd.

linia podziałowa

linia podziałowa

linia podziałowa

Rzut można też stosować do wydzielenia ścian, które są później wygładzane. Często również stosuje się ten rodzaj podziału w naprawach plików importowanych.

linia podziałowa

Ostatni typ linii podziałowej to Przecięcie, które tworzy krawędzie na przecięciu dwóch lub więcej powierzchni/ścian albo na przecięciu płaszczyzny z powierzchnią/ścianą.

linia podziałowa

Przecięcie można stosować w konwersji skanu na powierzchnię, gdzie mając wiele powierzchni tworzy się krawędzie na przecięciu.

linia podziałowa

linia podziałowa

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.