Dlaczego blacha może się nie rozkładać po wycięciu napisu?

Czy wiesz, że… ?

Po wycięciu napisu w arkuszu blachy może się zdarzyć, że blacha przestanie się rozkładać.

Sprawdź, co jest przyczyną.

Jeżeli wycinasz napis, w którym występują litery typu: “o, d, p, b, q” itp. to zatwierdzając operację zobaczysz komunikat, że należy wybrać obiekty do zachowania. Dzieje się tak dlatego, że litery te dzielą arkusz na oddzielne obiekty.

napisy w arkuszu blachy

Jednocześnie zostaje usunięta informacja o ścianie nieruchomej, względem której arkusz jest rozkładany, co skutkuje błędem rozłożenia. W liście elementów ciętych brakuje ikonek arkusza blachy.

napisy w arkuszu blachy

Rozwiązanie.

Napisy muszą być w ten sposób wykonane, by nie tworzyły oddzielnych obiektów. To znaczy, że w literce “o” czy “d” należy dorysować mostki. Mostek to połączenie łączące środek litery z pozostałą częścią. Gdyby nie było mostka, to po wycięciu środek wypadłby z arkusza.

Zwróć także uwagę, iż po dorysowaniu mostków blacha jest poprawnie wyświetlana w drzewie operacji i można ją rozłożyć na płasko.

napisy w arkuszu blachy

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.