Zmiana położenia komponentu za pomocą triady

Czy wiesz, że… ?

Przenoszenie komponentów w złożeniu można realizować na wiele sposobów. Jednak bardzo wygodne jest przenoszenie/obracanie za pomocą triady. By włączyć tę funkcję należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na komponencie > Przenieś triadą.

przenieś triadą

Dodatkowo możesz:

  1. Wyświetlić pole graficzne przeniesienia. Można tu wpisać wartości docelowe położenia X,Y,Z.
  2. Pokazać pole delty przeniesienia. Różnica w stosunku do powyższego stanowi to, że podajemy wartości przeniesienia po osiach 3D.
  3. Pokazać pole delty obrotu. Analogicznie jak wyżej – tylko dotyczy obrotu.
  4. Przenieś do wyboru. Przenosi triadę to wskazanego wierzchołka, krawędzi itp.
  5. Wyrównaj z wyrównuje triadę ze wskazaniem, np. krawędzią. Skutkuje to inną orientacją układu.
  6. Wyrównuje z początkiem układu wybranego komponentu.
  7. Wyrównuje z początkiem układu głównego złożenia.

Aby przenieść lub wyrównać triadę, należy:

  • Przeciągnąć kulkę centralną, aby swobodnie przeciągnąć komponent.
  • Alt + przeciągnąć kulkę centralną lub strzałkę triady i upuścić na krawędzi lub ścianie, aby wyrównać triadę z krawędzią lub ścianą.
  • Kliknąć kulkę centralną prawym przyciskiem myszy i wybrać Wyrównaj z, Wyrównaj z początkiem układu współrzędnych komponentu lub Wyrównaj z początkiem układu współrzędnych złożenia.

przenieś triadą przenieś triadą

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.