Krzywa rzutowania szkic na szkicu

Czy wiesz, że… ?

W modelowaniu zarówno bryłowym jak i powierzchniowym, używamy wielu funkcjonalnych operacji. Jedną z nich jest krzywa rzutowania, która pozwala utworzyć krzywą trójwymiarową na bazie dwóch szkiców płaskich.

rzut krzywej

Szkice te tworzą przecięcie w 3D, w którym powstaje krzywa. Łatwo to sprawdzisz za pomocą wyciągnięcia powierzchni – to właśnie w miejscu przecięcia ścian powstaje później krzywa.

A w jaki sposób utworzyć krzywą?

Na jednej z płaszczyzn należy narysować szkicem płaskim zarys, a następnie w nowym szkicu na płaszczyźnie prostopadłej kolejny zarys. Polecenie Rzut krzywej dostępne jest na karcie Operacje > Krzywe. Po włączeniu użyj opcji Szkic na szkicu. W przykładzie poniżej obie krzywe wyświetlone są w kolorze niebieskim, a wynik operacji widoczny jest w żółtym kolorze.

Operacja ta ma mnóstwo zastosowań, najczęściej stosuje się ją jako krzywe prowadzące w wyciągnięciu po profilach, po ścieżce czy w powierzchni według granicy.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.