Wymiarowanie wielosegmentowej ścieżki jest możliwe!

Czy wiesz, że… ?

Wyciągając po ścieżce często zależy nam na pokazaniu długości tej ścieżki. Nie zawsze jest to możliwe… Możliwe będzie, jeżeli ścieżką jest sterowalny (niebieski) splajn. Ale jeżeli splajn jest konwertowany (czarny) do nie można wstawić wymiaru długości ścieżki. Trudność może się również pojawić w przypadku, kiedy ścieżka składa się z wielu różnych segmentów.

wymiar długości ścieżki

Czasem można znaleźć rozwiązanie zastępcze, np. zamiast operacji po ścieżce, tworząc człon konstrukcyjny konstrukcji spawanej. Jednak ograniczeniem jest to, że człony takie nie mogą być wyciągane po splajnach!

Rozwiązanie.

Z pomocą w takim przypadku przychodzi narzędzie Dopasuj splajn. Jednak nie można po prostu edytować ścieżki i dopasować splajnu ponieważ:

1. Dopasowany splajn nie może być zwymiarowany,

2. Jeżeli dopasujemy splajn, to on będzie ścieżką, a segmenty pod nim będą zamienione na konstrukcyjne. Oczywiście można to poprawić, ale wymaga to nieco pracy.

wymiar długości ścieżkiDlatego moim zdaniem najlepiej wstawić nowy Szkic 3D. Następnie trzeba pokazać wchłonięty szkic ścieżki i Konwertować go do szkicu 3D. Następnie należy dopasować splajn. Dopiero teraz po wyjściu z edycji szkicu możesz wstawić Wymiar orientacyjny wskazując ów splajn.

Pamiętaj, że wymiar taki (typu RD@) można podpiąć do właściwości dostosowanych i dalej wyświetlić w rysunku.

wymiar długości ścieżki

Zobacz także:

Wymiar długości ścieżki w praktycznym zastosowaniu

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.