Wyklucz z listy elementów ciętych z poziomu okna właściwości

Czy wiesz, że… ?

Zazwyczaj tabelę konstrukcji spawanej zwaną Lista elementów ciętych konstrukcji spawanej (ang. cut-list) wstawiamy w dokumentacji. Czasem istnieje potrzeba wykluczenia danego elementu, należy to zrobić w modelu.

Wyklucz z listy elementów ciętych

Standardowo obiekty można wykluczyć klikając prawym przyciskiem na pozycję w zaktualizowanej liście elementów ciętych w drzewku.

Wyklucz z listy elementów ciętych

Możesz też to wykonać inną metodą. Po wybraniu Właściwości listy elementów ciętych, pojawia się okno, w którym m.in. możesz wyświetlić podgląd tabeli.

Po kolei wygląda to tak:

1. Wybierz własny szablon dla konstrukcji spawanych – będzie on później domyślnie wybrany.

2. Zaznacz w oknie Tabela listy elementów ciętych. Zobaczysz podgląd tabeli, którą zazwyczaj wstawiamy w rysunku.

3. Wskaż pozycję klikając kursorem w pierwszej kolumnie. Wiersz będzie widoczny w odwróconej kolorystyce.

4. Wówczas wciśnij aktywny przycisk Wyklucz z listy elementów ciętych.

Wyklucz z listy elementów ciętych

Chcąc ponownie uwidocznić element musisz podświetlić pozycję (patrz punkt 3.) i wybrać Uwzględnij na liście elementów ciętych.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.