Wyciągnięcie cienkościenne a cięcie prostopadłe w blachach

Weźmy pod uwagę następującą sytuację. Arkusz blachy, z którego chcę wyciąć mniejszy arkusz. Cała trudność polega na tym, że cięcie zachodzi na zgięcia.

Jak wiadomo w takim przypadku powinna być zaznaczona opcja Cięcie prostopadłe. Jednak nie jest ona dostępna podczas cięcia cienkościennego ani cięcia podwójnym konturem!

cięcie prostopadłe

cięcie prostopadłe

Jeżeli jednak wytniesz podwójnym konturem – SOLIDWORKS pozostawi tylko jeden obiekt blachy! Więc to rozwiązanie również odpada.

cięcie prostopadłe

Można to wykonać w taki sposób, że wycinamy bez Cięcia prostopadłego pozostawiając dwa obiekty.

cięcie prostopadłe

A następnie oddzielną operacją “prostujemy” ściany cięcia za pomocą Cięcia prostopadłego. Czasem będzie dodatkowo konieczne przeniesienie ścian oraz wcześniejsze usunięcie zaokrągleń.

cięcie prostopadłe

To jedno z możliwych rozwiązań. Oczywiście można było przed konwersją na blachę wyciąć wewnętrzny obiekt a później dwukrotnie konwertować na blachy.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.