Wstawianie punktów referencyjnych środka ciężkości COMR

Czy wiesz, że… ?

Punkty środka masy (COM) możesz wstawiać w częściach oraz złożeniach z menu Wstaw > Geometria odniesienia. Mimo, że punkty te są widoczne w oknie graficznym, nie można się do nich odnieść czy też ich zwymiarować.

Co prawda współrzędne będą wyświetlone na karcie Właściwości masy i można je wstawić do właściwości dostosowanych.

środek masy

Ale istnieje pewna możliwość ułatwiająca odnoszenie się do takich punktów. Otóż należy wstawić Punkt COMR po kliknięciu w Środek masy. Można to robić wyłącznie w częściach!

środek masy

COMR jest punktem odniesienia utworzonym w bieżącym środku ciężkości części i stanowi centrum masy wszystkich operacji powyżej niego w drzewie operacji FeatureManager. Możesz takich punktów wstawiać wiele na różnym etapie projektowania.

Gdy do części dodajesz kolejne operacje, punkt globalny COM przesuwa się, ale punkt COMR pozostaje w miejscu.
Jeśli modyfikowane są operacje powyżej punktu COMR w drzewie, punkt COMR przemieszcza się do nowej lokalizacji środka masy, powyżej którego są wszystkie operacje.

środek masy

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.