Ważna różnica pomiędzy skalą widoku a skalą arkusza w tabeli

Czy wiesz, że… ?

Wiele osób stosuje praktykę zmiany skali widoku po lewej stronie w oknie właściwości. Jest to błędne podejście, gdyż rzeczywiście skala widoku oraz widoków zależnych ulegnie zmianie, ale skala widoczna w tabeli się nie zmieni. W tabeli rysunkowej nie jest możliwe podpięcie skali widoku, można zlinkować jedynie skalę arkusza. Oczywiście ta zasada dotyczy nie tylko domyślnych tabel w szablonach SOLIDWORKS (z których screeny poniżej), ale każdej innej tabeli przygotowanej przez użytkowników w swoich firmach.

skala arkusza

Dobrą praktyką jest zatem zmienianie skali całego arkusza za pomocą listy rozwijanej (lub jeśli skala jest niestandardowa,po wejściu do właściwości arkusza). Wszystkie widoki skojarzone ze skalą globalną arkusza ulegną przeskalowaniu.

skala arkusza

Nie zmieniaj nigdy skali w oknie właściwości widoku, gdyż po takiej zmianie skala widoczna w tabeli będzie niezgodna.

skala arkusza

Jeśli natomiast chcesz zmienić skalę indywidualnie danemu widokowi – włącz opcjach Dodaj etykietę widoku po utworzeniu widoku. Spowoduje to wstawieniem notatki ze skalą każdemu widokowi, który posiada inną skalę niż globalna znajdująca się w tabelce rysunkowej.

Uwaga! włączenie tej opcji nie działa wstecz! Zatem należy ją włączyć przed wstawieniem rzutów.

widok ortograficzny

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.