Ukrywanie ramion linii tnącej w przekrojach – działa, nie działa

Czy wiesz, że… ?

Jest w programie takie ustawienie, które pozwala ukryć w przekroju linie prostopadłe do kierunku cięcia (w miejscu, gdzie jest pełny materiał).

Od zawsze mnie zastanawia, dlaczego mimo istnienia ustawienia dotyczącego ukrycia/pokazania ramion linii tnącej raz ono działa, a raz nie działa. Z mojego doświadczenia wynika, że najczęściej nie działa i nie potrafię wskazać jakiejś prawidłowości, od czego to zależy. Opis w pomocy SOLIDWORKS wyraźnie mówi, jak zaznaczenie lub odznaczenie ma wpływać na widok przekroju.

Należy jednak pamiętać, że jest to ustawienie właściwości dokumentu (może być zapisywane w szablonie), więc jeżeli dokonamy zmian to powinno obowiązywać w całym dokumencie rysunku. A druga ważna sprawa, zmiana ustawienia nie działa wstecz. Czyli należy zmienić przed wykonaniem przekroju w rysunku.

Dlatego chcę pokazać, jak można to wykonać skutecznie.

Pierwsza metoda polega na włączeniu opcji podczas tworzenia przekroju.

Uwaga! Po wykonaniu przekroju opcja ta znika z właściwości operacji i nie można jej już zaznaczyć.

 

Druga możliwość to zaznaczenie odpowiedniej opcji we właściwościach widoku. Przypominam, że można się do nich dostać pod prawym przyciskiem > Właściwości lub po przewinięciu w dół okna po lewej stronie (menedżer operacji) i po wybraniu Więcej właściwości.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.