Tworzenie własnego stylu linii do użycia w rysunkach

Czy wiesz, że… ?

Jak większość rzeczy w programie SOLIDWORKS, również linie zostały wcześniej zdefiniowane i gotowe do użycia w rysunkach. Ale możesz w prosty sposób utworzyć własny styl.

W zakładce Właściwości dokumentu > Styl linii możesz przeglądać istniejące linie, tworzyć nowe, zapisywać i wczytywać style.

Jak utworzyć nowy styl?

Po wybraniu Nowy należy wprowadzić nazwę i wpisać A lub B, po czym określamy długość linii oraz długość przerwy – zgodnie z legendą.

styl linii

Style można zapisywać w pliku zewnętrznym.

styl linii

Podczas pracy z rysunkami możesz korzystać z nowych styli. W zakładce Krój linii możesz zdefiniować, jakiego typu linii ma używać wybrany element.

styl linii

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.