Sterowanie materiałem za pomocą Tabeli konfiguracji Excel

Czy wiesz, że… ?

Za pomocą Tabeli konfiguracji opartej na Excel możesz sterować wieloma parametrami. Jednym z nich jest materiał.

Materiał globalny (całej części) może być wybrany w drzewie operacji lub w przypadku obiektów – wybiera się go w folderze Obiekty bryłowe/Lista Elementów Ciętych. Można też po uprzednim zdefiniowaniu szablonu, wybierać materiał po prawej stronie w zakładce właściwości.

Materiał może być również wybierany w Tabeli konfiguracji.

Co ważne, można go przypisać całej części wybierając nagłówek: $BIBLIOTEKA:MATERIAŁÓW@nazwa_części lub pojedynczemu obiektowi po wybraniu: $BIBLIOTEKA:MATERIAŁÓW@nazwa_obiektu@nazwa_części.

$LIBRARY to nazwa biblioteki znalezionej w Twojej bazie materiałów.

materiał w tabeli konfiguracji

Po dodaniu odpowiedniego wpisu w kolumnie lub po automatycznym wczytaniu materiału (jeżeli wcześniej w danej konfiguracji już został określony) możesz wybrać materiał z listy rozwijalnej lub wpisać go ręcznie.

UWAGA. Z listy rozwijalnej można wybrać tylko materiału dodane do Ulubionych.

materiał w tabeli konfiguracji

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.