Sprawdź szkic dla operacji – szybko znajdziesz problem w DXF!

Czy wiesz, że… ?

Importując pliki płaskie do SOLIDWORKS mogą pojawić się błędy w szkicu. O ile w standardowym wyciągnięciu dodania ma to mniejsze znaczenie, o tyle w Odgięciu bazowym nie da się dokończyć operacji. Po prostu utworzenie arkusza blachy wymaga naprawionego, jednoznacznego szkicu.

Oczywiście można iść na około i użyć wcześniej Wyciągnięcia dodania bazy a następnie przekonwertować na blachę jedną z dwóch operacji.

Jedną z metod, którą stosuję podczas takiej konwersji jest użycie polecenia Wybieranie łańcucha. Znajdziesz je po kliknięciu prawym przyciskiem na jednym z segmentu szkicu. W wielu przypadkach jest to wystarczające, gdyż w miejscu gdzie się kończy podświetlenie szkicu jest jakiś problem. W omawianym przykładnie jednak łańcuch się domyka dookoła – problemu zatem brak!

Co w takiej sytuacji?

Otóż istnieje świetne narzędzie dostępne w Narzędziach szkicu. Nazywa się Sprawdź szkic dla operacji, po czym należy z listy rozwijalnej wybrać odpowiedni typ. Tutaj chodzi o blachę, ale jak widać dotyczy to ogółu operacji.

Jak się okazało, w szkicu istnieją wielokrotne kontury. Automatycznie włączy się teraz narzędzie Napraw szkicu i za pomocą szkła powiększającego, program pokaże problematyczne miejsca.

Uwaga. Jeżeli nie działa szkło powiększające, to zapoznaj się z potencjalną przyczyną problemu.

Dlaczego nie działa szkło powiększające?

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.